Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 – Τεχνικές της αφήγησης στα εικονογραφημένα βιβλία χωρίς λέξεις για παιδιά και μεγάλους

Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών σας προσκαλεί την

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, στις 16:00

στη διάλεξη της

κ.  Μαριάννας Μίσιου
Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

με θέμα: 
Τεχνικές της αφήγησης στα εικονογραφημένα βιβλία χωρίς λέξεις για παιδιά και μεγάλους


Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της κ. Μαριάννας Μίσιου, πατήστε εδώ.


Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSTeams.

Ο κωδικός της αίθουσας της διάλεξης είναι: rlpr1ck

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1osafdAjfi_o7Ht0jV6xf0o7qcoJJTsD7BkFNwYcEmc1%40thread.tacv2/1645782769449?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22cd3bae00-9f0d-4d6e-bb9b-51dd4155d186%22%7d

Διαδικτυακός Ιστότοπος Εργαστηρίου: https://arts.ecedu.uoi.gr/