Ερευνητικές Δράσεις

Μάιος 2020 – Ιούλιος 2021:  
Ο κος Γιάννης Χρηστάκος συμμετέχει ως επιστημονικός συνεργάτης στο διεθνές ερευνητικό έργο το οποίο έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ από  το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας του Καζακστάν  με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη Απαιτήσεων Αξιολόγησης Βιβλίων και Ικανότητας – Ανάπτυξη Ειδικών» (Consulting Services for Developing Textbook Evaluation Requirements and Capacity- Building of Experts). Χρηματοδότηση έργου  World Bank.

Ιούλιος 2020 – Σεπτέμβριος 2020:
Ο κος Γιάννης Χρηστάκος συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος για τη συγγραφή του Οδηγού Σπουδών της ειδικότητας «Ζωγραφική Τέχνη» στο πλαίσιο ανάπτυξης οδηγών σπουδών των Δημόσιων Ινστιτούτων  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Φορέας έργου Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ).

Δεκέμβριος 2018, Μάιος 2020:
Ο Κος Γιάννης Χρηστάκος συμμετείχε  στο Erasmus + 2018-1-RO01-KA201-049175, LTTA C2, “Stand Against Bullying Through Arts”, Σόφια, Βουλγαρία, Αθήνα,  Ελλάδα.

https://ka2sabta.wordpress.com/partners/association-for-intercultural-dialogue/