Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 – Σεμινάριο Έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής για Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Σεμινάριο Έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής
για Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, 7:00-9:00 μ.μ.

Join Zoom Meeting

https://ionio-gr.zoom.us/j/98480652076?pwd=ck41WmFkSTZoK29wMjBPT2dyRnhVdz09

Meeting ID: 984 8065 2076
Passcode: 298623

Σωτήρης Κατσούρας

«Μορφές Μάθησης και Διδασκαλίας των Μουσικών Οργάνων στην Παραδοσιακή Μουσική της Ηπείρου»

&

Δήμητρα Κωτσοπούλου

«Διερεύνηση της επικοινωνιακής μουσικότητας των παιδιών στο νηπιαγωγείο: μία έρευνα δράσης»

Οι υπεύθυνοι καθηγητές των σεμιναρίων
Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου

Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πληροφορίες: dionyssiou@gmail.com, charisraptis@yahoo.com