Σεμινάριο Έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής για Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Σεμινάριο Έρευνας στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής
για Διδακτορικούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, 5:00-7:00 μ.μ.

Join Zoom Meeting
https://ionio-gr.zoom.us/j/98480652076?pwd=ck41WmFkSTZoK29wMjBPT2dyRnhVdz09
Meeting ID: 984 8065 2076
Passcode: 298623

Κατερίνα Αδαμοπούλου, Υπ. Διδάκτορας
Οι μουσικές εμπειρίες των παιδιών κατά την εφαρμογή
«ανοιχτών προσεγγίσεων» της διδασκαλίας του αυτοσχεδιασμού:
Μία έρευνα δράσης σε ελληνικό νηπιαγωγείο

&

Peter Douskalis, Υπ. Διδάκτορας
Η ελληνική μουσική ως πόρος για το σχεδιασμό της διδασκαλίας
της ελληνικής ως γλώσσας κληρονομιάς στη διασπορά:
Μία έρευνα δράσης σε κοινοτικά σχολεία της Νέας Υόρκης

 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές των σεμιναρίων
Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιονίου Πανεπιστημίου
Θεοχάρης Ράπτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πληροφορίες: dionyssiou@gmail.com, charisraptis@yahoo.com