Κύκλος Διαλέξεων ” Η Τέχνη Στην Εκπαίδευση” Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, Ώρα 16.00

Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων Η Τέχνη στην Εκπαίδευση σας προσκαλεί

την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021, στις 19:00 στη διάλεξη του
κ. Άκη Μάντζιου

Διδάσκοντος στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

με θέμα: 

Η σχέση ποίησης και ζωγραφικής:
Εκδοχές εικαστικής ποιητικής – Παράλληλες αναγνώσεις ποιητικού και ζωγραφικού λόγου

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSTeams.

Ο κωδικός της αίθουσας της διάλεξης είναι: wzncik4

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ada170cd1b4a749cea59213e90595b3f5%40thread.tacv2/1620560386713?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22cd3bae00-9f0d-4d6e-bb9b-51dd4155d186%22%7d

Διαδικτυακός Ιστότοπος Εργαστηρίου: https://arts.ecedu.uoi.gr/