9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Της ΕΕΜΕ

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Της ΕΕΜΕ – 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΤΝ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΜΕ

Από 15 μέχρι 17 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί το 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (διαδικτυακά).

Πληροφορίες: Ελληνική Ένωση για τη μουσική Εκπαίδευση – E.E.M.E.

Πλατφόρμα συνεδρίου: https://apps.eeme.gr/

Αποφασίστηκε για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων που συνεργάζονται (άρα και του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) η προνομιακή τιμή εγγραφής να είναι 10 Ευρώ. Παρακαλώ, δείτε το σχετικό συνημμένο.