Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 – Διάλεξη της κ. Αγγελικής Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών σας προσκαλεί την

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, στις 16:00

στη διάλεξη της

κ.  Αγγελικής Γιαννικοπούλου
Καθηγήτριας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

με θέμα: 
Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και ετερότητες

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSTeams.

Ο κωδικός της αίθουσας της διάλεξης είναι: rlpr1ck

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1osafdAjfi_o7Ht0jV6xf0o7qcoJJTsD7BkFNwYcEmc1%40thread.tacv2/1645782769449?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22cd3bae00-9f0d-4d6e-bb9b-51dd4155d186%22%7d

Διαδικτυακός Ιστότοπος Εργαστηρίου: https://arts.ecedu.uoi.gr/