ΜΙΚΡΟΔΙΑΛέΞΕΙΣ

Πέμπτη 1η Απριλίου και ώρα: 15:15

Στο πλαίσιο του μαθήματος Παιδική Λογοτεχνία και στην προοπτική των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής  Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών τους  θα γίνει μια μικροδιάλεξη από τη

Mαριάνα Σπανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια  

με θέμα
” Ριζοσπαστικός Ρομαντισμός και Λόρδος Βύρωνας. Μια Μεταγραφή και η Eννοιολογική  Σχεδιαστική της Eξιστόρηση για Παιδιά.”

Dr.  Mariana Spanaki – University of Ioannina
” Radical Romanticism and Lord Byron:  A Metanarrative and it’s Conceptual Drawing.”

 Τετάρτη 31 Μαρτίου και ώρα 15.15
 
Στο πλαίσιο του μαθήματος Το Γένος/Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία και στην προοπτική των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής  Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών τους  θα γίνει  μια μικροδιάλεξη από την

Mαριάνα Σπανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 
με θέμα
“H Tεχνητή Φίλη. Παρατήρηση, μνήμη, γένος/φύλο και ψηφιακή τέχνη σε διαγενεαλογικό μυθιστόρημα. Μια περίπτωση υπαρξιστικού μελλοντισμού”.
 
Dr.Mariana  Spanaki – University of Ioannina
“An  Artίficial Friend. Οbservation, memory, gender and  studio generated computer art in an intergenerational  fiction. Α case of  existential futurology”