Σεμινάρια

Οκτώβριος 2019 

 Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος ομιλία της  Μεταδιδάκτορος  κ.   Δρ. Διονυσίας Μαργαρίτη:
Η λογοτεχνική εκπαίδευση στη Σαντορίνη και στο Μέτσοβο.

Μάρτιος 2019 

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος ομιλία της  Μεταδιδάκτορος  κ.   Δρ. Διονυσίας Μαργαρίτη:
Το οικοσύστημα με το ζωικό βασίλειο στο σχολικό λογοτεχνικό αφήγημα

Μάρτιος 2018 

Συζήτηση με  τη  συγγραφέα και παραγωγό ραδιοφωνικών  προγραμμάτων κ. Μαρίνα Καρπόζηλου, M.Α.  για σύγχρονες μορφές παιδικών αφηγημάτων.

Οκτώβριος 2017

Παρουσίαση έργου παιδικής λογοτεχνίας με τη συγγραφέα –  νηπιαγωγό  κ.Σοφία Γραμμόζη,  Μέλος της Γυναικείας Λογοτεχνικής συντροφιάς.

Μάρτιος 2017

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος ομιλία της νηπιαγωγού κ.Δρ. Θεοδώρας Κουτζιακουτζίδου

Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο στο νηπιαγωγείο σήμερα