Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Aναστασία Βασιλάκη (2020)  Όμηρος, Αισχύλος και Αριστοφάνης σε έργα για παιδιά της Σοφίας Ζαραμπούκα.  Αφήγηση και εικονογράφηση. (2020).

Μαρία Κιτσάκη, (2020)  Μεταξύ σοβαρού και αστείου  Σύγχρονα κοινωνικά θέματα, χιούμορ σε έργα Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας (2012-2019) Αφήγηση και εικονογράφηση

Άννα Σκλουπιώτη (2020) Διασκευές από τα παιδιά λογοτεχνικά έργα της Π.Σ.Δέλτα. Αφήγηση και εικονογράφηση

Σταματία Σοφία (2020) Οι απεικονίσεις των Χριστουγέννων στο σύγχρονο εικονογραφημένο παιδικό μικροαφήγημα Αφήγηση και εικονογράφηση

Αγιοπετρίτου Σοφία (2020) Δημιουργικότητα και συνεργατικότητα μέσα από σύνολα μουσικών οργάνων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μιας έρευνας δράσης.

Θεοδωρακόπουλος Δημήτρης (2020) Η συμβολή των τεχνών στην ανάπτυξη μουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων: μια πιλοτική εφαρμογή.

Βασιλείου Άννα (2020) Η προσέγγιση του τραγουδιού από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και πιλοτική εφαρμογή.

Λίζου Μαλαματένια (2020) Ενίσχυση της δημιουργικότητας στο μάθημα της μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο: ένα πιλοτικό πρόγραμμα.

Αποστολοπούλου Βιβιάνα (2019) Σώμα και Μουσική Εκπαίδευση: μια προσέγγιση υπό το πρίσμα της Φαινομενολογίας του Merleau-Ponty.

Ζώη Σοφία (2019) Το κανονάκι και η παραδοσιακή μουσική ως αντικείμενα διδασκαλίας: άτυπες μορφές μάθησης σε τυπικά πλαίσια.

Βαλαή Ανδρομάχη (2018) Η μουσική ως μέσο ενίσχυσης μορφών δημιουργικότητας σε άλλες τέχνες, σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Γκόγκου Ευλαμπία (2018) Η συμβολή της μουσικής στην ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Παραγωγή υλικού και πιλοτική εφαρμογή.

Bασιλική Μπότσαρη
Έργα του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά των Αποστοίδη Τ., Μανδηλαρά Φ., και Καραίσκου Χ. (2006-2018)
Vasiliki Botsari
Adaptations from Aristophanes in books for children by Apostolides T, Mandilaras F. and karaiskou c. (2006-2018)
Επιβλέπουσα: Μαριάννα Σπανάκη, Επίκ. Καθηγήτρια 
 
Eυανθία Καμπούρη
Παιδικά εικονογραφημένα βιβλία των Ι.Σαμαρτζή και Α. Παπαθεοδούλου (2011-2019)
Evanthia Kampouri
Children’s Illustrated books by I.samartzis and A.Papatheodoulou (2011-2019)
Επιβλέπουσα: Μαριάννα Σπανάκη, Επίκ. Καθηγήτρια