Μέλη

Θεοχάρης Ράπτης

Διευθυντής Εργαστηρίου, Αναπλ. Καθηγητής

Μαριάνα Σπανάκη

Επικ. Καθηγήτρια

ιωάννης χρηστάκος

Επίκ. Καθηγητής

Χαρίλαος Ζάραγκας

Αναπλ. Καθηγητής

Αικατερίνη Καραμήτρου

Αναπλ. Καθηγήτρια