Επιμορφώσεις

21 Φεβρουαρίου2020: Ο κ. Χρηστάκος διοργάνωσε καλλιτεχνικό βιωματικό εργαστήριο (Workshop) στο πλαίσιο του Προγράμματος της UNICEF που αφορούσε την επιμόρφωση εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών προσφύγων. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το συντονισμό του Προγράμματος είχε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

18 Δεκεμβρίου 2019: Ο κ. Ράπτης συμμετείχε σε Επιμορφωτική Διημερίδα με θέμα Διαφορετικές ταυτότητες, ίδια δικαιώματα: Παιδιά πρόσφυγες σε ένα Σχολείο για Όλους. Οργάνωση: ΠΕΚΕΣ Ηπείρου-ΣΕΕ, ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ Ηπείρου-ΣΕΠ, UNISEF & SOLIDARITY NOW, INETRSOS Hellas. Επιμορφωτικό βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Για να ακουστούνε όλες οι φωνές».

Δεκέμβριος 2019: Ο κ. Ράπτης συμμετείχε στο Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγική εμπειρία με τίτλο «Accelerated Learning Materials Development & Teacher’s Capacity Building». Σύμπραξη Πανεπιστημίων Θεσσαλίας-Ιωαννίνων-Κρήτης με χρηματοδότηση της UNICEF. Θεματική Επιμόρφωσης: Ο εκπαιδευτικός ως μικρο-ερευνητής και η συμβολή των τεχνών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

16 Οκτωβρίου 2019: Ο κ. Ράπτης συμμετείχε σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα Ενδυναμώνοντας τον εκπαιδευτικό σε ζητήματα εκπαίδευσης παιδιών με προσφυγικό / μεταναστευτικό υπόβαθρο, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου με την υποστήριξη της UNICEF & της Solidarity Now. Βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η σημασία των τεχνών στην εκπαίδευση προσφύγων».

Δεκέμβριος 2018: Ο κ. Ράπτης συμμετείχε στο Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση παιδιών με προσφυγική εμπειρία με τίτλο «Teacher trainings in the regions of Peleponnese, Eastern Macedonia, Thessaly, Epirus and Crete». Σύμπραξη Πανεπιστημίων Θεσσαλίας-Ιωαννίνων-Κρήτης με χρηματοδότηση της UNICEF. Θεματική επιμόρφωσης: Ο εκπαιδευτικός ως μικρο-ερευνητής και η συμβολή των τεχνών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

7/12/2016: Εισήγηση και επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο για τις/τους Νηπιαγωγούς του Νομού Πρεβέζης. «Το παιδί και η μαγεία της μουσικής». Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄ και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

5/3 & 11/3 2015: Εισήγηση και βιωματικό σεμινάριο για τις/τους Νηπιαγωγούς του Νομού Ιωαννίνων. «Ακούω και τραγουδώ. Παίζω και δημιουργώ». Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄ και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

21/02/2014: Εισήγηση και επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο για τις/τους Νηπιαγωγούς του Νομού Άρτας. «Ας παίξουμε μουσική …» Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄ και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.